За Гъбите от Червеният списък

"Fungal habitats need to be protected, and indeed many of the best are. But at the personal level, every mycologist - be they a beginner or an old hand - needs to show responsibility and exercise a degree of caution while foraying, so that picking is kept to an absolute minimum. Regardless of whether or not it has an effect on the body on the fungus underground, the destruction on natural objects that you profess to be interested in, for anything other than identification purposes, is to be discouraged. So, respect the natural environment and, wherever possible, leave the mushrooms and toadstools you come across for others to enjoy."

Collins complete guide to British mushrooms & toadstools, by Paul Sterry and Barry Hughes, London 2009

 


 
Целта, която си поставяме със създаването на този сайт е да дадем възможност на всеки, който има желание, да допринесе за увеличаване на знанието за застрашените гъби в България.

Списъкът на застрашените гъби в България включва 215 вида. В сайта e представен актуален списък на всички видове гъби включени в Red List of fungi in Bulgaria (2006).

Предлагаме активни страници на всеки един вид. Там ще може всеки един да публикува информация за вида, негова снимка и точно местоположение.

В своята цялост сайта ще разполага с информация, която ще позволи на голям кръг потребители да се обогатят и придобият знания за редките видове гъби в България.

 

Знакът  " * " след името означава, че страницата е разработена или в процес на разработка! Отделно от това, от падащото меню на "Гъбите от Червената книга", при избиране на бутон "Списък", се отваря пълен списък на видовете гъби от Червената книга на България. Имената на видовете, които са разработени, са активни и отварят директно страницата на вида.

Сайта се нуждае от снимки за всички видове, които не са отбелязани със знака " * " или имат неактивно име в "Списък".

  От тук може да свалите Google Earth:

  Или като последвате следния линк: http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html

Гъбите от Червената книга на България

Азбучник на гъбите от Червената книга
(1) A (33) B (35) C (39) D (9) E (9) F (6) G (27) H (36) I (4) K (2) L (26) M (19) N (2) O (13) P (45) R (14) S (16) T (17) U (2) V (2) Z (1)