Полезни връзки

Червена книга на Република България

  Европейски съвет за консервация на гъбите

www.wsl.ch/eccf/Bulgaria.pdf    Официален сайт на Red list of fungi in Bulgaria

Red list Macedonian Fungi

 http://www.fungiserbia.com/ Proteceted fungi in Serbia 

Списък на застрашените гъби в Германия http://www.pilzbestimmer.de/texte/rote-liste-pilze-de.html

Datasheets of threatened mushrooms of Europe, candidates for listing in Appendix I of the Convention

Намерили сте интересна гъба и искате да проверите. Отидете на този сайт http://fungi.fvlmedia.dk/ и потърсете снимки!

Български сайт за манатарките и всички близки родове http://boletales.com/

http://www.mikoszfera.hu/en/index.php?m=menu&s=protected_fungi Защитените гъби на Унгария

Правилник за защита на животните, растенията и гъбите на Република Сърбия /можете да изтеглите от тук/. Приложение I - Строго защитени видове от флората, фауната и микотата на Репиблика Сърбия /можете да изтеглите от тук, стр. 24-25/.

За идентифициране на класовете, разредите:

sites/default/files/IdWheel.pdf

Устремно развиващ се сайт на български с много ценна информация за гъбите:  http://manatarka.org/

Червена книга на Украйна http://redbook-ua.org/

Сайт за гъбите от Югозападна България http://www.mycobg.com/