Agaricus altipes (F.H. Moller) Pilat

Разпространение: 
Европа, Северна Америка
Местообитание: 
В смесени гори, предимно иглолистни, сред трева.