Agaricus bohusii Bon*

Разпространение: 
Европа
Location: 
Europe
Normal size: 
5-15 см
Fungus Colour: 
Бяла до кремава
Cap Type: 
изпъкнала до щитовидна форма
Stem Type: 
С пръстенче на стъблото
Spore Colour: 
възморав до черен
Habitat: 
расте в гори, поляни, на земята
Conservation status: 
Critically Endangered
Природозащитен статус: 
Критично застрашен

 По-долу поместваме снимки, предоставени от Стоян Бешков, който намира вида в района на река Ропотамо.

Agaricus bohusii

Agaricus bohusii

Agaricus bohusii

Вида се съобщава от Димитър Василев и за района на Защитена местност "Рупите". Ако искате да разгледате местонахождението на вида в Струмската долина, натиснете тук.