Agaricus macrocarpus F.H. Moller *

Normal size: 
5-20 см
Habitat: 
Често в широколистни гори, иглолистни и пасища
Conservation status: 
Endangered
Природозащитен статус: 
Застрашен

 Повече снимки на вида можете да видите на следния адрес:

http://www.mycobg.com/gallery/agaricus-macrocarpus