Aleuria

Местообитание: 
Среща се на песъчлива почва сред мъх (Polytrichum)