Antrodia heteromorpha (Fr. : Fr.) Donk *

Изменчива антродия
Местообитание: 
В иглолистни гори, предимно върху стъбла и клони на смърч (Picea) и ела (Abies).
Conservation status: 
Endangered
Природозащитен статус: 
Застрашен

Antrodia heteromorpha