Antrodia juniperina (Murr.) Niemela & Ryv. *

Разпространение: 
Европа, Азия, Африка и Северна Америка
Fungus Colour: 
бяла до кремава
Stem Type: 
Без стъбло, Плътно прилепнала към субстрата.
Миризма: 
Не
Местообитание: 
Само върху видове от род Juniperus и по специално върху Дървовидна хвойна.
Conservation status: 
Endangered
Природозащитен статус: 
Застрашен


Comments